Konferencja popularnonaukowa “Wychowanie do patriotyzmu”
Czym jest patriotyzm? Czy wychowujemy do patriotyzmu? Jak wygląda patriotyzm czasu pokoju? Na te i wiele innych pytań próbowano odpowiedzieć podczas konferencji popularnonaukowej pt. “Wychowanie do patriotyzmu”, która odbyła się 9 listopada 2016 r. w Gimnazjum w Golinie. Zorganizowana została we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Goliny, pan Mirosław Durczyński.

O godzinie 14.00 zebranych w auli szkolnej gości, delegacje klas, nauczycieli powitali gospodarze przedsięwzięcia – pan Jarosław Jankowski, dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i pan Jan Kasprzak, dyrektor Gimnazjum w Golinie. Pierwszy wykład “Patriotyzm jako wartość i postawa” poparty barwną i ciekawą prezentacją multimedialną wygłosił dr hab. Piotr Gołdyn z CDN. Kolejną prelekcję, przygotowaną przez dr. Patryka Tomaszewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odczytała pani Aldona Olesiak – nauczycielka historii z golińskiego gimnazjum. Były to rozważania na temat “Patriotyzm czy patriotyzmy? Rzecz o postrzeganiu miłości ojczyzny”. Jako trzeci wystąpił dr Jarosław Durka z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie, który wykładem “Wychowanie do wartości wczoraj i dziś na przykładzie Franciszka Nadrowskiego i szkoły w Myszkowie” przybliżył zebranym postać niezwykłego patrioty pracującego w myszkowskiej szkole.

Następnym punktem programu był montaż słowno-muzyczny “Wolna, niepodległa, nasza” przygotowany przez gimnazjalistów z Goliny pod opieką pań: Aldony Olesiak, Agnieszki Piekarskiej, Justyny Sieczkowskiej oraz pana Jana Kasprzaka. O niezwykle wysokim poziomie występu świadczą łzy wzruszenia w oczach gości i niezwykle długie owacje na stojąco.

Po występie wszyscy wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne, które zaaranżował nauczyciel muzyki, pan Michał Przybylski.

Uroczystość ta była lekcją patriotyzmu nie tylko dla obecnej na niej młodzieży, ale też dla wszystkich zebranych gości.

[Tekst – Aldona Olesiak, zdjęcia – Kamil Strajch, Grzegorz Woźniak]