Konkurs “Bądź EKO, działaj EKO!”    1.02.2018
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu informuje o organizowanym Konkursie

“Bądź EKO, działaj EKO!”.

Temat II edycji Konkursu brzmi: “Walka ze smogiem. Chrońmy nasze zdrowie!”.

Celem Konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2018 r.

Szczegóły znajdują się w załącznikach:
  • Uchwała Nr 4842/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia Konkursu pod nazwą: “Bądź EKO, działaj EKO!”
  • Regulamin Konkursu
  • Karta uczestnika
  • Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia w zakresie praw autorskich
Załączniki