Konkurs wiedzy historycznej “Klasówka powstańcza 2018”    10.02.2018
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Konkursie wiedzy historycznej “Klasówka powstańcza 2018”, który odbędzie się 20 marca 2018 r.

Adresaci konkursu: Do udziału w edycji 2017/2018 zapraszamy uczniów klas VI i VII szkół podstawowych, II i III wygaszanych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz tych, w których odbyły się poprzednie edycje (łódzkie, małopolskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie i Zaolzie w Republice Czeskiej), a także wszystkich zainteresowanych historią.

Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2018 r. on-line za pomocą arkusza zgłoszeniowego.

Pismo do szkół

Regulamin konkursu