Podsumowanie konkursu Konkursu Matematycznego KANGUR    6.06.2018
Szanowni Państwo – Szkolni Koordynatorzy Konkursu Matematycznego KANGUR!

Pragniemy poinformować, że w tym roku podsumowanie konkursu przybierze nieco inną formę.

Odbędzie się ono 18 czerwca 2018 r., o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Koninie, przy ul. Spółdzielców 30. Ale zaproszenia na podsumowanie otrzymają tylko laureaci i uczniowie, którzy osiągnęli wynik bardzo dobry.

Wyróżnienia wraz z książkami zostaną przekazane do filii Pedagogicznej Biblioteki Publicznej w Kole, Słupcy i Turku (odpowiednio dla poszczególnych powiatów) oraz będą w CDN w Koninie. Nauczycieli koordynatorów będziemy prosili o odebranie ich w wyznaczonym czasie (podobnie jak testów na konkurs) i wręczenie ich w swoich szkołach, w odpowiednim dla siebie czasie, np. na zakończenie roku szkolnego.

Z wyrazami szacunku, w imieniu komitetu regionalnego

Piotr Gołdyn