Program edukacyjny “Szkoły dziedzictwa. Ona”    30.08.2018
Informujemy o IV edycji programu edukacyjnego “Szkoły dziedzictwa. Ona”.

Program edukacyjny ma honorowy patronat Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Prezydenta Miasta Poznania, partnerem merytorycznym jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Strona internetowa programu

Informacja o programie