Konkurs Recytatorski “# Pan Tadeusz”    2.09.2018
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie informuje, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu organizuje, pod swoim patronatem, konkurs recytatorski dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod nazwą “# Pan Tadeusz”.

W konkursie docelowo wezmą udział uczniowie szkół z rejonu działania wszystkich ośrodków doskonalenia nauczycieli podległych Departamenowi Eduukacji i Nauki UMWW w Poznaniu (Leszno, Poznań, Konin, Kalisz i Piła).

Koordynatorem przedsięwzięcia jest CDN w Lesznie.

Celem konkursu jest upowszechnienie znajomości treści naszego dobra narodowego, jakim jest “Pan Tadeusz”, kształtowanie kultury żywego słowa, doskonalenie kunsztu recytatorskiego, rozwijanie uczniowskich zainteresowań czytelniczych oraz kompetencji i umiejętności pomocnych w wystąpieniach publicznych.

Obszar merytoryczny konkursu wpisuje się w działania związane z realizacją 1. kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019: “100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie pozytywnych postaw uczniów”.

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu wraz z załącznikiem. Liczymy na Państwa aktywny udział w tym przedsięwzięciu. Szczegóły znajdziecie Państwo w “Regulaminie konkursu”.

Regulamin konkursu