Konkurs “Będę Biznesmenem – BeBi”    3.01.2019
Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Uchwałą Nr 138/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku ogłasza i określa zasady przeprowadzenia Konkursu “Będę Biznesmenem – BeBi”. Będzie to III edycja Konkursu. Zasady i tryb przeprowadzenia określa Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do uchwały.

Celem Konkursu jest:
  1. pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia uczniów;
  2. rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów;
  3. stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów;
  4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości (tworzenie elementów biznesplanu, budowanie zespołów projektowych, wykorzystanie metod kreatywnego myślenia).
Podstawowym zadaniem konkursowym jest przygotowanie pod kierunkiem nauczyciela projektu, pomysłu na biznes, w formie opracowania pisemnego i prezentacji, przez dwuosobowe zespoły uczniowskie szkół ponadpodstawowych. Biznesplan dotyczyć powinien dowolnego, realnego przedsięwzięcia stworzonego przez uczniów.

Termin przesyłania prac konkursowych upływa 12 kwietnia 2019 r.

Konsultacje dla nauczycieli z zakresu tworzenia biznesplanów, dla opiekunów zespołów konkursowych mogą być zorganizowane na przełomie lutego i marca 2019 r., o ile taką potrzebę zgłoszą zainteresowani.

Proszę zwrócić uwagę na zmiany w tegorocznym Regulaminie Konkursu.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Osoba do kontaktu w Koninie:

Lidia Kantek – koordynator z ramienia CDN w Koninie
nauczyciel konsultant w Pracowni Wsparcia Procesowego
tel. 63 245 75 20 wew. 220
mail: lkantek@cdnkonin.pl

Uchwała i Regulamin Konkursu