“Diagnoza potrzeb rozwojowych…”    1.04.2019
Szanowni Państwo,
CDN w Koninie zaprasza zainteresowanych nauczycieli szkół, wychowawców, pedagogów na szkolenie:

“Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów warunkiem prawidłowego konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły” (4W/69).

Cele szkolenia: doskonalenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożeń, popularyzacja nowoczesnych metod i form pracy.

Treści szkolenia:
  • Rola szkoły w profilaktyce zdrowotnej.
  • Zachowania ryzykowne/problemowe, antyspołeczne, antyzdrowotne.
  • Czynniki ryzyka i czynniki chroniące.
  • Diagnoza - istota, obszar badań, narzędzia badawcze; dobór i zastosowanie metod i narzędzi diagnostycznych.
Terminy: <-- uwaga, zmiana
  • 09.05.2019, w godz. 15.00-18.15 (cz. I).
  • 16.05.2019, w godz. 15.00-18.15 (cz. II),
Szkolenie odbędzie się w budynku CDN w Koninie (ul. Sosnowa 14, sala 209).

Szkolenie trwa 8 godzin. Koszt: 80 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o zapisywanie się poprzez system ISOS.