Seminarium “Z jakim stanem prawa oświatowego…”    27.05.2019
Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza Państwa do udziału w doskonaleniu zawodowym w ramach Klubu Dyrektora. Celem szkolenia, które odbędzie się 6 czerwca 2019 r. (czwartek) w godz. 9.00-12.00 w siedzibie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wnbsp;Koninie przy ul. Sosnowej 14, w sali 208, jest aktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów szkół/przedszkoli), przedstawicieli JST oraz zainteresowanych nauczycieli na temat zmian prawa oświatowego. Zajęcia poprowadzi ekspert ds. prawa oświatowego – p. Leszek Zaleśny.

Temat seminarium: “Z jakim stanem prawa oświatowego kończymy rok szkolny 2018/2019?”

Program:
  1. Ustawy prawa oświatowego i ich stan prawny na koniec roku szkolnego.
  2. Przepisy wykonawcze z zakresu prawa oświatowego i ich stan prawny na koniec roku szkolnego.
  3. Projekty nowych przepisów prawa oświatowego (ustaw i rozporządzeń).
  4. Konsultacje indywidualne.
Koszt szkolenia: 240 zł (zniżka dla stałych członków Klubu Dyrektora – koszt szkolenia 120 zł). Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w terminie do 30 maja 2019 r. poprzez system ISOS (cdnkonin.pl). Udział w szkoleniu można również potwierdzać telefonicznie w sekretariacie CDN, tel. 63 242 23 32.