Kongres Edukacyjny – “Szkoła naszych marzeń”    30.05.2019
Szanowni Państwo!

W dniach 5-6 czerwca 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie odbędzie się

Kongres Edukacyjny – “Szkoła naszych marzeń”.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Miasto Konin, Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.

Organizowane przedsięwzięcie rozpocznie proces tworzenia planu konkretnych działań, na poziomie powiatu, miasta i poszczególnych szkół, zmierzających do osiągnięcia zmiany w dłuższej perspektywie czasu. Ważnym elementem będzie wzmocnienie lokalnej społeczności, pasjonatów zmian w szkole, integracja wszystkich grup mających na nią wpływ oraz umocnienie wiary, że zmiana jest możliwa.

Ramowy plan konferencji

Dzień 5 czerwca 2019 r.
  • 8.00-9.00 Rejestracja
  • 9.00-12.00 Sesja dramy. Integracja. Wypracowanie wizji.
  • 12.00-13.00 Przerwa kawowo-przekąskowa.
  • 13.00-15.00 Wystąpienia i prezentacje ekspertów.
Dzień 6 czerwca 2019 r.
  • 8.00-9.00 Rejestracja
  • 9.00-12.00 Sesja Otwartej Przestrzeni. Wypracowanie planu działań. Cz. 1
  • 12.00-13.00 Przerwa kawowo-przekąskowa.
  • 9.00-12.00 Sesja Otwartej Przestrzeni. Wypracowanie planu działań. Podsumowanie. Cz. 2
Szczegółowe informacje