Rozstrzygnięcie konkursu na mem pod hasłem “Edukacja w dobie pandemii”    16.06.2021
Informujemy, że konkurs tematyczny na mem pod hasłem “Edukacja w dobie pandemii” został rozstrzygnięty. Obejmował on swoim zasięgiem województwo wielkopolskie i został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa (klasy IV-VI) i ponadpodstawowa. Na konkurs wpłynęło 49 projektów w obu kategoriach. Na podkreślenie zasługuje bardzo wysoki poziom prac przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych.

Celem konkursu było rozwijanie umiejętności graficznych, plastycznych informatycznych, poznanie gatunku wypowiedzi internetowej – memu oraz promocja szkolnych talentów oraz zachęcenie uczniów do kreatywnej pracy z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi informatycznych. Konkurs wspierał realizację kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021: “Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.

Szczegółowe informacje