Scenariusze lekcji dotyczących COVID-19    28.10.2021
Szanowni Państwo,
informujemy, że dostępne są scenariusze edukacyjne dotyczące upowszechniania informacji o COVID-19.
Scenariusze stanowią jeden z elementów projektu “REGIONAL COVID-HUB”. Beneficjentem projektu jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
Scenariusze edukacyjne są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego i zostały przygotowane przez zespoły eksperckie jako materiały pomocnicze dla nauczycieli lekcji biologii oraz materiały wspierające lekcje wychowawcze w zakresie COVID-19:
  • scenariusz “Szczepienia ochronne” → pobierz
  • scenariusz “Wirus, wariant, szczep” → pobierz
  • scenariusz “Odporność, profilaktyka, szczepionka” → pobierz
Scenariusze można także pobrać ze strony internetowej https://wlkp.covidhub.pl/edukacja/.