Projekt Edukacyjny “Czyste Powietrze”    4.01.2022
Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się ze scenariuszami zajęć edukacyjnych opracowanymi w ramach

Projektu Edukacyjnego “Czyste Powietrze”.

Scenariusze zajęć adresowane są do nauczycieli szkół podstawowych.

Scenariusze zajęć