Elektroniczna wersja deklaracji maturalnej    19.01.2022


Szanowni Państwo,

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 września 2021 r. dopuszcza możliwość wypełniania przez uczniów i absolwentów elektronicznej wersji deklaracji maturalnej, tzw. e-deklaracji.

Złożenie e-deklaracji maturalnej przez zdających egzamin maturalny w maju 2022 r. następuje w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU).

Szczegółowe informacje