Konkurs “uDOSTĘPniacze 2.0”    25.01.2022
Szanowni Państwo,

trwa konkurs “uDOSTĘPniacze 2.0”, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Do konkursu zaproszeni są nauczyciele i uczniowie klas 2-3 szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Nabór trwa do 10 lutego 2022 r. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Tematem konkursu jest dostępność, czyli zapewnienie równego dostępu do produktów, usług i przestrzeni wszystkim osobom, w tym z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności ruchowej lub percepcji. Akcja ma na celu m.in. uświadomienie uczniom, jak wiele barier znajduje się w otoczeniu, a także uwrażliwienie ich na większe potrzeby niektórych grup społecznych. W konkursie odniesiemy się również do kwestii ujętych w Programie Dostępność Plus oraz dotyczących Funduszy Europejskich.

Organizator zapewnia szkołom atrakcyjną formę udziału. Nauczyciele, którzy zgłoszą się do konkursu, wezmą udział w szkoleniu online z tematyki dostępności oraz otrzymają pakiet materiałów, na podstawie których przeprowadzą z uczniami lekcje na temat dostępności. Podsumowaniem wspólnej pracy nauczycieli i uczniów w ramach realizacji konkursu będzie przygotowanie przez uczniów nagrania filmu o dostępności oraz przesłanie go do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na podany niżej adres.

Zaangażowanie młodzieży w działania konkursowe, w tym realizacja nagrania filmu, umożliwi poznanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie dostępności oraz wpłynie na podniesienie świadomości i większego zaangażowania młodzieży na rzecz jakości życia ich lokalnej społeczności.

W konkursie uczniowie powalczą o cenne nagrody nie tylko dla siebie, ale też swoich szkół.

Konkurs realizuje firma PRownia – Sztuka Relacji Anna Zakrzewska.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie https://udostepniacze.mfipr.gov.pl/.

Osobą odpowiedzialną za realizację konkursu jest p. Anna Zakrzewska. Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie: udostepniacze.mfipr.gov.pl. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: 606 170 116 lub e-mail: konkurs@udostepniacze.pl