Warsztat międzykulturowy    10.05.2022
Szanowni Państwo!

Przyjęcie do klasy ucznia z Ukrainy to ogromne wyzwanie dla nauczyciela, pozostałych uczniów, przede wszystkim zaś dla cudzoziemskiego dziecka. Chociaż Ukraina jest nam bliska geograficznie, to jednak funkcjonuje w innym kręgu kulturowym. Świadomość różnic między naszymi kulturami może ułatwić zrozumienie ukraińskiego ucznia, jego potrzeb, trudności i obaw, których doświadcza w obcym dla niego środowisku.

Zapraszamy nauczycielki/nauczycieli uczących uczniów/uczennice z Ukrainy na Warsztat międzykulturowy.

Tematyka szkolenia:
  • różnice kulturowe między Polską a Ukrainą, w tym system edukacyjny,
  • strategie adaptacyjne migrantów,
  • pierwsza pomoc dla dziecka po traumie.
Termin: 31 maja 2022 r. (wtorek) (uwaga – zmiana terminu), godz. 15.00-18.00.

Forma: zajęcia stacjonarne, bezpłatne.

Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, sala 208.

Organizator: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Link do zgłoszenia: https://tiny.pl/9s8bv

Osoba prowadząca: Agnieszka Szczepanik – trenerka, edukatorka międzykulturowa, coach, związana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Polską Narodową Agencją Programu Europejski Korpus Solidarności, członkini Stowarzyszenia “Jeden Świat”, organizacji, która od 30 lat promuje w Polsce i na świecie ideę budowania pokoju poprzez wolontariat i edukację. Specjalistka ds. migracji w Centrum Integracji Cudzoziemców w ramach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Osoba do kontaktu: Aldona Olesiak, aolesiak@cdnkonin.pl