Wyłanianie kandydatów na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych    16.05.2022
Szanowni Państwo!

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłosił wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych następujących przedmiotów:
 • język polski jako obcy,
 • język polski,
 • język angielski,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • chemia,
 • fizyka,
 • przyroda,
 • geografia,
 • historia i wos,
 • plastyka,
 • wychowanie do życia w rodzinie,
 • nauczyciel psycholog,
 • kształcenie zawodowe,
 • edukacja wczesnoszkolna,
 • wychowanie przedszkolne,
 • doradztwo zawodowe.
Terytorium wspomgania doradców metodycznych powyższych przedmiotów byłby obszar działania CDN w Koninie.

Szczegółowe informacje