“Ballady i romanse” Adama Mickiewicza w ramach akcji Narodowego Czytania    4.09.2022


“Romantyczność” – czyta pan Arkadiusz Chmielewski – Dyrektor Delegatury w Koninie Kuratorium Oświaty w Poznaniu