“Ballady i romanse” Adama Mickiewicza w ramach akcji Narodowego Czytania    4.09.2022


“Rybka” – czytają pan Jarosław Jankowski – Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz pani Anna Chudzińska – Wicedyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie