“Ballady i romanse” Adama Mickiewicza w ramach akcji Narodowego Czytania    4.09.2022


“Lilije” – czytają pan Witold Nowak – Zastępca Prezydenta Miasta Konina i pani Zena Sroczyńska – kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie