Szkolenie “Program »Spójrz Inaczej« podstawą długofalowych działań…”    19.09.2022
Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki “Spójrz Inaczej” zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w formie stacjonarnej:

“Program »Spójrz Inaczej« podstawą długofalowych działań wychowawczych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”.

Szkolenie z dotacji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2022 Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki “Spójrz Inaczej” proponuje udział w 55 godz. warsztacie przygotowującym do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach IV-VI według rekomendowanego programu profilaktyczno-wychowawczego “Spójrz Inaczej”. Do udziału w szkoleniu zapraszamy także nauczycieli uczących w klasach VII-VIII.

Celem Programu jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje. Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi, podejmowania decyzji, w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Szkolenie zaplanowano na 24-27 września 2022 r. (cz. I) oraz 8-9 października 2022 r. (cz. II).

Zainteresowane osoby prosimy o logowanie się w bazie ISOS poprzez stronę Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. W rekrutacji liczyć będzie się kolejność zgłoszeń. Utworzona zostanie także lista rezerwowa.

Informacje dodatkowe. Uczestnikom szkolenia “Spójrz Inaczej” – klasy IV-VI w ramach szkolenia zapewniamy:
  • Podręcznik “Spójrz Inaczej” ze scenariuszami zajęć w klasach IV-VI;
  • Dodatkowe materiały szkoleniowe (poza podręcznikiem “Spójrz Inaczej”) w wersji papierowej;
  • Bezpłatne indywidualne konsultacje telefoniczne, e-mailowe lub on-line na etapie wdrażania zajęć z uczniami w klasach;
  • Bezpłatny udział w 5 godzinnych superwizjach on-line – (termin do ustalenia – najpóźniej na początku grudnia 2022);
  • Catering: jeden gorący posiłek (obiad) i serwis kawowy podczas wszystkich dni szkolenia;
  • Certyfikat ukończenia szkolenia i przygotowania do realizacji programu “Spójrz Inaczej” wystawiony przez Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki “Spójrz Inaczej” – uczestnicy otrzymają na zakończenie zajęć, na podstawie pełnego w nich uczestnictwa.
Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu!