Konkurs Recytatorski #Pan Tadeusz    22.09.2022
Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w kolejnej edycji

“Konkursu Recytatorskiego #Pan Tadeusz”

dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Liderem przedsięwzięcia jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

W finale konkursu wezmą udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z rejonu działania wszystkich ośrodków doskonalenia nauczycieli podległych Departamentowi Eudukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (Leszno, Poznań, Konin, Kalisz i Piła).

Celem konkursu jest promocja dziedzictwa kulturowego, jakim jest epopeja Adama Mickiewicza, jak również kształtowanie kultury żywego słowa, kształtowanie umiejętności retorycznych niezbędnych w wystąpieniach publicznych, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów szkół ponadpodstawowych.

Każdy z uczestników przygotowuje do recytacji wybrany fragment “Pana Tadeusza”, obejmujący co najmniej 40 wersów. Przedruk wybranego fragmentu należy dołączyć do Karty zgłoszeniowej.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie CDN w Lesznie: https://cdn.leszno.pl/konkursrecytatorskipantadeusz.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie jest organizatorem półfinału, który odbędzie się 24 października 2022 r. od godz. 10.00 w siedzibie CDN w Koninie, ul. Sosnowa 14, sala 208.

Karty zgłoszeniowe (zgodne z zał. nr 1 regulaminu konkursu) należy przesłać pocztą do CDN w Koninie (lub dostarczyć osobiście) do 11 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Kontakt z koordynatorem regionalnym: aczaplicka@cdnkonin.pl