Projekt “BohaterON w Twojej Szkole”    29.09.2022
Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w akcji “BohaterON w Twojej Szkole”, która jest częścią ogólnopolskiej kampanii upamiętniającej uczestników Powstania Warszawskiego, a także promocją postaw patriotycznych i popularyzowaniem historii Polski XX wieku.

Organizatorami akcji są trzy fundacje (wymienione w regulaminie projektu). Akcja realizowana jest pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

W ramach sześciu edycji kampanii Polacy z kraju i zagranicy wysłali do Powstańców Warszawskich ponad milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy kartek i listów z życzeniami.

W akcji wysyłania życzeń do Powstańców Warszawskich mogą wziąć udział przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, drużyny harcerskie, hufce pracy oraz inne placówki edukacyjne.

Rekrutacja do udziału w akcji trwa do 2 października 2022 r. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza uczestnictwa dostępnego na stronie internetowej https://bohateronwtwojejszkole.pl/zglos-placowke#.

W tegorocznej edycji projektu BohaterON w Twojej Szkole tradycyjne kartki-laurki wykonywane przez uczniów zastąpiły wpisy na portalu https://dumnizpowstancow.pl/ – nowym, wirtualnymi miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim.