Konkurs “Dworki i pałace ziemi konińskiej”    25.11.2022

[Pochodzenie: Wikipedia]

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w konkursie

“Dworki i pałace ziemi konińskiej”

odbywającym się w ramach projektu “Moje miejsce – świat wokół mnie”.

Adresaci:
  • uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych
Zadanie konkursowe polega na wyszukaniu historycznego miejsca, obiektu, zabytku z terenu Konina lub powiatu konińskiego, wykonaniu 3 zdjęć, które należy wywołać w formacie A-4 oraz na sporządzeniu krótkiego opisu sfotografowanego obiektu w języku polskim i angielskim.

Termin nadsyłania prac do 31 stycznia 2023 r.

Regulamin konkursu