Powtórzenie części zdania    20.05.2020
Tytuł: “Powtórzenie części zdania”
Autorzy: Jolanta Żukowska (doradca metodyczny CDN w Koninie)
Adresat: uczniowie klas VI-VIII, nauczyciele języka polskiego
Rodzaj materiału: prezentacja w witrynie zewnętrznej

“Powtórzenie części zdania”  [prezentacja zawiera informacje o poszczególnych częściach zdania, ćwiczenia oraz test sprawdzający wiedzę; całość może posłużyć też jako wprowadzenie części zdania w klasie VI]