Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Mediacje w szkole

Mediacje w szkole

Grupa osób mediuje.

Kon­kurs na pla­kat pro­mu­ją­cy Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Me­dia­cji 2024

Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na plakat promujący mediację – alternatywny do sądowego sposób rozwiązywania sporów:

 

Konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2024

 

Zobacz opis konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin