Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Projekty modernizacyjne

Projekty modernizacyjne

Logotyp CDN

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie planuje w 2024 r. realizację zadań (finansowanych ze środków Województwa Wielkopolskiego):

 1. Montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Sosnowej 14.
 2. Montaż klimatyzacji w budynku CDN w Koninie przy ul. Przemysłowej 7.

  Planowany zakres rzeczowy:

  Montaż kompletnych urządzeń klimatyzacyjnych w ww. budynkach – czas realizacji do końca VI 2024 r.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie planuje w 2023 r. realizację zadań (finansowanych ze środków Województwa Wielkopolskiego):

 1. Modernizacja serwisu internetowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – okres realizacji do IX 2023 r.
  Planowany zakres rzeczowy
  Zaprojektowanie i opracowanie nowej strony internetowej CDN w Koninie spełniającej wymagania dostępności cyfrowej i elastycznej (responsywnej) pod względem korzystania z niej na różnych urządzeniach cyfrowych (komputerach, tabletach, smartfonach).

 2. Zakup Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – okres realizacji do IX 2023 r.
  Planowany zakres rzeczowy
  Zaprojektowanie i opracowanie nowej aplikacji internetowej obejmującej: a) zapisy na szkolenia (z prezentacją oferty edukacyjnej CDN w Koninie), b) powiadamianie o szkoleniach, c) system tworzenia dokumentacji szkoleniowej.

 3. Naprawa opaski z kostki betonowej od strony północnej budynku CDN w Koninie ul. Sosnowa 14 – okres realizacji do VIII 2023 r.
  Planowany zakres rzeczowy
  Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, przygotowanie podłoża, betonowanie przy odpływach, ułożenie kostki.
 1. Wykonanie dodatkowego odpływu wód deszczowych z drogi dojazdowej przed wejściem głównym CDN w Koninie – okres realizacji do VI 2023 r.
  Planowany zakres rzeczowy
  Przygotowanie terenu, Wykonanie wykopu, ułożenie rur spustowych, montaż kratki spustowej, podłączenie do instalacji deszczowej, ułożenie nawierzchni.
 1. Audyt dostępności architektonicznej dla budynków CDN i filii PBP – okres realizacji do X 2023 r.
  Planowany zakres rzeczowy
  Uzyskanie wiedzy na temat poziomu zgodności badanego obiektu z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz wymogami Standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2017 – wraz z późniejszymi zmianami).

 2. Prace remontowe w budynku PBP w Koninie – okres realizacji do IX 2023 r.
  Planowany zakres rzeczowy:
  Wymiana 5 szt. okien oraz malowanie budynku z zewnątrz.

Stan przed remontem

W trakcie remontu

Stan po remoncie – widok obecny

63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin