Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Zgłoś nieprawidłowość

Zgłoś nieprawidłowość

Szanowni Państwo,

za pomocą tej strony mogą Państwo zgłaszać nieprawidłowości w fukcjonowaniu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Przedmiotem zgłoszenia mogą być:

  1. naruszenia zasad kodeksu etyki pracowników;
  2. naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osobistej;
  3. naruszenia praw pracowniczych, w tym mobbing i dyskryminacja oraz wszelkie formy nadużyć stosunku zależności w relacjach pracowniczych lub służbowych;
  4. naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub środowiska;
  5. działania o charakterze korupcyjnym, w tym łapownictwo czynne lub bierne, oszustwo, fałszerstwo, wyłudzenie lub użycie poświadczenia nieprawdy, itd.;
  6. naruszenia obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych;
  7. działalność zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych w punktach 1-6.


Zgłoszenie może mieć charakter:

  1. jawny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia zgadza się na ujawnienie swojej tożsamości osobom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia;
  2. poufny, gdy osoba dokonująca zgłoszenia nie zgadza się na ujawnienie swoich danych i dane podlegają utajnieniu;
  3. anonimowy, gdy w żaden sposób nie można zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia.

(W treści zgłoszenia proszę zadeklarować jego charakter.)

Formularz zgłoszeniowy

63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin