Skocz do zawartości
 
Obserwuj nas  
Placówka akredytowana
63 242 2332 cdn@cdnkonin.pl ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Strona główna Sieci współpracy

Organizacja sieci współpracy i samokształcenia

grafika Sieci współpracy i samokształcenia

Dopełnieniem i rozszerzeniem oferty Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na rok szkolny 2023/2024 są sieci współpracy i samokształcenia skupiające dyrektorów oraz nauczycieli z różnych szkół.

Sieć jest formą współpracy dającą możliwość wymiany doświadczeń, analizy dobrych praktyk, tworzenia innowacyjnych rozwiązań albo poszerzania kompetencji w trakcie regularnych spotkań (co najmniej trzy do pięciu w roku szkolnym, optymalnie co dwa miesiące) oraz przez platformę internetową. Organizacją pracy każdej sieci, aranżowaniem i moderowaniem spotkań oraz czuwaniem nad realizacją przyjętych celów zajmuje się koordynator sieci.

W pracach jednej sieci może uczestniczyć do 25 nauczycieli z różnych szkół. Praca ta jest planowana i skoncentrowana wokół konkretnego tematu określonego poprzez rozpoznanie potrzeb nauczycieli zarówno w sieci problemowej, jak i tej skupiającej nauczycieli jednego przedmiotu (lub kilku pokrewnych). Uczestnicy sieci wspólnie pracują na planowanych spotkaniach, natomiast bieżący kontakt, wymianę doświadczeń oraz gromadzenie zasobów umożliwia im platforma edukacyjna. Do udziału w niektórych spotkaniach sieci mogą być zapraszani eksperci, wspomagający pracę jej członków w zakresie wybranych problemów.

Funkcję koordynatora sieci może pełnić nauczyciel doradca, pracownik placówki doskonalenia nauczycieli (nauczyciel konsultant bądź nauczyciel bibliotekarz), jeden z członków sieci lub inna osoba, której kwalifikacje i kompetencje interpersonalne będą gwarantowały wysoką jakość organizowanego wspomagania. 

Zadania koordynatora sieci to:

  • organizacja spotkań (przygotowanie i prowadzenie, zapraszanie metodyków, ekspertów z określonych dziedzin – w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników);
  • monitorowanie forum dyskusyjnego na platformie edukacyjnej;
  •  zamieszczanie na platformie materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci (e-learning);
  • sporządzanie rocznego sprawozdania z pracy sieci;
  • promocja działań sieci.

    Szczegółowe informacje - dotyczące realizowanej sieci (cele, zasady rekrutacji uczestników, formy działań, sposoby finansowania przedsięwzięć etc.) - znajdują się w ofercie doradców metodycznych, zaplanowanej na dany kwartał bieżącego roku szkolnego.

 

Kontakt:
Aleksandra Czaplicka- Wojtas - Kierownik Pracowni Informacji Pedagogicznej i Doradztwa
e-mail: aczaplicka@cdnkonin.pl 

tel.:  632422332 wew. 212

63 242 2332
cdn@cdnkonin.pl
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin