Szanowni Panstwo,

zapraszamy na szkolenie “Tworzenie testów sprawdzających osiągnięcia uczniów oraz wersji tych testów w postaci aplikacji internetowych”.

Terminy zajęć:

26 marca 2019 r. (w godz. 15:00-19:00)
3 kwietnia 2019 r. (w godz. 15:00-19:00)

Zapisy – poprzez system ISOS.
Zapraszamy do udziału w konkursach

o tytuł “Wielkopolska Szkoła Roku” oraz o tytuł “Wielkopolski Nauczyciel Roku”.

Organizatorem, konkursów jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Koordynatorem konkursów prowadzącym obsługę organizacyjną jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, tel.: 61 626 65 70, e-mail: edukacja@umww.pl.
Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza Państwa do udziału w doskonaleniu zawodowym w ramach Klubu Dyrektora. Celem szkolenia, które odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. (czwartek) w godz. 9.00-12.00 w siedzibie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, sala 208, jest aktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów szkół/przedszkoli) oraz przedstawicieli JST i zainteresowanych nauczycieli na temat zmian prawa oświatowego.

Zajęcia poprowadzi ekspert ds. prawa oświatowego – p. Leszek Zaleśny.

Temat seminarium: Przygotowanie szkoły/przedszkola do nowego roku szkolnego w świetle zmian przepisów dotyczących organizacji szkoły/przedszkola i kwalifikacji nauczycieli.
Fundacja Giełda Papierów Wartościowych zaprasza nauczycieli szkół podstawowych (klas 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych nauczających przedmioty zawierające treści ekonomiczne (podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, geografia, historia, matematyka) do udziału w nowym ogólnopolskim projekcie edukacyjnym “Niebanalnie o giełdzie”.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej – IV edycji projektu “Czynna ochrona pszczołowatych w parkach krajobrazowych”. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa wielkopolskiego, którzy chcą pomóc w zwiększeniu liczebności dziko żyjących pszczołowatych.

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursie

“Nasz pomysł na ochronę środowiska”.

Temat IV edycji konkursu: “Nasz wpływ na zmiany klimatyczne”.

Konkurs przeznaczony jest dla dwóch kategorii odbiorców:
  1. Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
  2. Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.
Ostateczny termin składania prac – 29 marca 2019 r.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie we współpracy z Zespołem Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie organizuje

XVII Konkurs Recytatorski “Wielkopolska w Poezji”.

Eliminacje szkolne – do 25 marca 2019 r.

Zgłoszenie uczestników do finału – do 29 marca 2019 r.

Finał – 6 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy!

Regulamin konkursu

Szkolne Inkubatory Przedsiębiorczości wzmocnią edukację ekonomiczną w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w regionie konińskim.

W dniu 7 lutego 2019 r. z inicjatywy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie oraz w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie odbyło się spotkanie dotyczące powołania Szkolnych Inkubatorów Przedsiębiorczości. W spotkaniu wzięli udział partnerzy, reprezentujący sektory szkolnictwa zawodowego, rzemiosła, organizacji pozarządowych oraz szkolnictwa wyższego.

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Uchwałą Nr 138/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku ogłasza i określa zasady przeprowadzenia Konkursu “Będę Biznesmenem – BeBi”. Będzie to III edycja Konkursu.

Termin przesyłania prac konkursowych upływa 12 kwietnia 2019 r.
Polski Sejm Dzielnicowy    11.12.2018
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oglądać można do 22 grudnia 2018 r. wystawę poświęconą

Polskiemu Sejmowi Dzielnicowemu,

którą przygotowało Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Sejm był doniosłym wydarzeniem w historii Polski, wieńczył bowiem wieloletnie starania o odzyskanie niepodległości, wykorzystywał legalną drogę i zbiorowy wysiłek, otwierał drogę do przejęcia przez Polaków pełni władzy i odrodzenia zjednoczonej Polski. W ciągu pół miesiąca wybrano ok. 1400 delegatów ze wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego i z głębi Rzeszy. Po raz pierwszy w historii Polski kobiety skorzystały z praw wyborczych. Patronat honorowy nad wystawą objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, a także Prymas Polski ks. abp Wojciech Polak i Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Wystawa przygotowana została dzięki wsparciu ze środków miasta Poznania i Fundacji Zakłady Kórnickie.
Zapraszamy do zapoznania się z projektem “Mistrzynie w szkołach”.

“Mistrzynie w szkołach” to autorski projekt Otylii Jędrzejczak, który jest realizowany przez jej fundację. Celem akcji jest mobilizacja dziewcząt w wieku licealnym do zwiększenia aktywności ruchowej. Projekt promuje aktywny tryb życia i akcentuje ważną rolę, jaką pełni lekcja wychowania fizycznego.

Szczegółowe informacje


« Poprzednia          Następna »