Zmiana konta bankowego    1.04.2019
Szanowni Państwo, informujemy o zmianie numeru konta bankowego CDN w Koninie – od 1 kwietnia 2019 r. obowiązuje następujący:

20 1020 4027 0000 1002 1520 4335 (PKO BP).

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie informuje, że Wielkopolski Kurator Oświaty wszczął procedurę wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli-doradców metodycznych dla przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia.

Zachęcamy zainteresowanych nauczycieli do wzięcia udziału w ogłoszonym naborze. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://ko.poznan.pl/. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 670 40 85 oraz za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: wre@ko.poznan.pl.

Dokumenty należy składać do 19 lipca 2019 r. w Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań (osobiście lub przesłać).
Szanowni Państwo,

prosimy zapoznać się z informacją w sprawie stypendiów naukowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów szkół wyższych.

Wnioski o stypendium należy składać do 20 października 2019 r.
Zapraszamy do udziału w konkursach

o tytuł “Wielkopolska Szkoła Roku” oraz o tytuł “Wielkopolski Nauczyciel Roku”.

Organizatorem, konkursów jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Koordynatorem konkursów prowadzącym obsługę organizacyjną jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, tel.: 61 626 65 70, e-mail: edukacja@umww.pl.

Uwaga! → Wydłużono termin składania wniosków do 31 sierpnia 2019 r.
Szanowni Państwo!

Rozpoczął się nabór wniosków do Programu Edukacja. Jest to Program Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz wspieranie projektów i inicjatyw edukacyjnych.
Zapraszamy do zapoznania się z projektem “Mistrzynie w szkołach”.

“Mistrzynie w szkołach” to autorski projekt Otylii Jędrzejczak, który jest realizowany przez jej fundację. Celem akcji jest mobilizacja dziewcząt w wieku licealnym do zwiększenia aktywności ruchowej. Projekt promuje aktywny tryb życia i akcentuje ważną rolę, jaką pełni lekcja wychowania fizycznego.

Szczegółowe informacje

Szanowni Państwo! Nauczyciele fizyki!

Prosimy o zpoznanie się z “Rekomendacją Polskiego Towarzystwa Fizycznego”, dotyczącą nauczania o opracowywaniu wyników pomiarów w szkołach.

Tekst zalecenia


« Poprzednia          Następna »