Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursie

“Nasz pomysł na ochronę środowiska”.

Temat IV edycji konkursu: “Nasz wpływ na zmiany klimatyczne”.

Konkurs przeznaczony jest dla dwóch kategorii odbiorców:
  1. Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
  2. Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.
Ostateczny termin składania prac – 29 marca 2019 r.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie we współpracy z Zespołem Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie organizuje

XVII Konkurs Recytatorski “Wielkopolska w Poezji”.

Eliminacje szkolne – do 25 marca 2019 r.

Zgłoszenie uczestników do finału – do 29 marca 2019 r.

Finał – 6 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy!

Regulamin konkursu

Szanowni Państwo,

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zachęca do udziału w III Ogólnopolskim Kongresie Oświatowym EDUTEC pod hasłem

“Bezpieczna przystań w wielokulturowej szkole”.

Kongres odbędzie się w dniach 28.02-1.03.2019.

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Uchwałą Nr 138/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku ogłasza i określa zasady przeprowadzenia Konkursu “Będę Biznesmenem – BeBi”. Będzie to III edycja Konkursu.

Termin przesyłania prac konkursowych upływa 12 kwietnia 2019 r.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zachęca uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego do udziału

w XXVIII Międzypowiatowym Konińskim Konkursie Poetyckim im. Bogusława Janiszewskiego “Poezja młoda – poezja nowa”.

Wiersze należy przesyłać w terminie do 3 lutego 2019 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu – 22 marca 2019 r.

Regulamin Konkursu

Plakat Konkursu
Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Matematyki!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
oraz Regionalny Komitet Organizacyjny
zaprasza uczniów z Państwa szkół do udziału

w Międzynarodowym Konkursie “Kangur Matematyczny”,

który odbędzie się 21 marca 2019 r.; rozpoczęcie o godz. 9:00.
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Języka Angielskiego

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału

w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego “FOX”

pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Konkurs w bieżącym roku szkolnym odbędzie się 5 marca 2019 r. (wtorek), początek o godzinie 8.00-8.30. Rejestracja uczestników do konkursu będzie prowadzona od 15 listopada 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.
Szanowni Państwo,

z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w holu siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu została wyłożona

Księga Pamiątkowa

upamiętniająca jubileusz zwycięskiego zrywu.
Polski Sejm Dzielnicowy    11.12.2018
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oglądać można do 22 grudnia 2018 r. wystawę poświęconą

Polskiemu Sejmowi Dzielnicowemu,

którą przygotowało Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Sejm był doniosłym wydarzeniem w historii Polski, wieńczył bowiem wieloletnie starania o odzyskanie niepodległości, wykorzystywał legalną drogę i zbiorowy wysiłek, otwierał drogę do przejęcia przez Polaków pełni władzy i odrodzenia zjednoczonej Polski. W ciągu pół miesiąca wybrano ok. 1400 delegatów ze wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego i z głębi Rzeszy. Po raz pierwszy w historii Polski kobiety skorzystały z praw wyborczych. Patronat honorowy nad wystawą objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, a także Prymas Polski ks. abp Wojciech Polak i Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Wystawa przygotowana została dzięki wsparciu ze środków miasta Poznania i Fundacji Zakłady Kórnickie.
Zapraszamy do zapoznania się z projektem “Mistrzynie w szkołach”.

“Mistrzynie w szkołach” to autorski projekt Otylii Jędrzejczak, który jest realizowany przez jej fundację. Celem akcji jest mobilizacja dziewcząt w wieku licealnym do zwiększenia aktywności ruchowej. Projekt promuje aktywny tryb życia i akcentuje ważną rolę, jaką pełni lekcja wychowania fizycznego.

Szczegółowe informacje


Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego:

“Mistrz Recyklingu“.

Jak co roku mamy dla uczestników ciekawe aplikacje internetowe. W V edycji odbędzie się II Liga Elektrorecyklingu – rywalizacja w wirtualnym recyklingu elektroodpadów potrwa do 30 marca 2019 r. Ekozespoły będą odpowiadać na pytania o recykling, zasadę 3R, a także wspólnie konstruować roboty z nowoczesnych materiałów o kosmicznych właściwościach! Wezmą udział w kampanii STOP jednorazowemu plastikowi. Nagrodami są przyrodnicze i techniczne wyjazdy studialne.

Konkurs jest bezpłatny. Aby wziąć udział, wystarczy wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie https://www.chlorofil.com.pl

Termin zgłoszeń został przedłużony do 30 stycznia 2019 r.


« Poprzednia          Następna »