Zmiana konta bankowego    1.04.2019
Szanowni Państwo, informujemy o zmianie numeru konta bankowego CDN w Koninie – od 1 kwietnia 2019 r. obowiązuje następujący:

20 1020 4027 0000 1002 1520 4335 (PKO BP).

Konferencja “Wprowadzenie do wstępnego etapu szkolenia z tenisa stołowego…”
Nauczyciele wychowania fizycznego!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Katedra Żywienia i Aktywności Fizycznej
oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

zapraszają na konferencję metodyczno-szkoleniową

“Wprowadzenie do wstępnego etapu szkolenia tenisa stołowego – tenis stołowy dla każdego”

organizowaną w ramach cyklu “Wychowanie fizyczne – metodyka nauczania i aplikacje”.

Konferencja odbędzie się 25 marca 2020 r.
Ogłoszenie procedury wyłaniania kandytatów na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych
Szanowni Koleżanki i Koledzy!

Kuratorium Oœświaty w Poznaniu ogłosiło wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych dla przedmiotów: matematyka, biologia (szkoła podstawowa), chemia, fizyka, historia i WOS (szkoła ponadpodstawowa), wychowanie fizyczne, informatyka, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, kształcenie zawodowe. Ponadto poszukuje się kandydatów na doradców o specjalności: nauczyciel bibliotekarz i psycholog/pedagog.

Zachęcamy do aplikowania na stanowisko doradcy metodycznego w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Termin składania dokumentów upływa 24 stycznia 2020 r.
Zapraszamy do udziału w projekcie

“Śladami Rocznic Historycznych – Bitwa Warszawska 1920”.

Celem projektu jest upamiętnienie wydarzeń o szczególnym znaczeniu nie tylko dla historii Polski, ale i całej Europy.

Czas trwania projektu: 15 stycznia 2020 r. – 10 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie udziału w konkursie – do 13 marca 2020 r.
Informujemy, że od dnia 21 października 2019 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zatrudnieni są nauczyciele doradcy metodyczni: Pani Małgorzata Gralewski, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie w charakterze doradcy metodycznego nauczycieli uczących języków obcych oraz Pani Jolanta Żukowska, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie jako doradca metodyczny nauczycieli uczących języka polskiego. Ponadto w Centrum od wielu lat powierzenie obowiązków doradcy nauczycieli biologii ma Pani Jolanta Staszak, nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie.
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje o organizowanym konkursie

“Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”.

Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Niemczech.

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas XXIV Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach 6-8 marca 2020 r.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 10 lutego 2020 r.

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Matematyki!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza uczniów z Państwa szkół do udziału w Międzynarodowym Konkursie “Kangur Matematyczny”, który odbędzie się 19 marca 2020 r.; rozpoczęcie o godz. 9:00.

W celu dokonania rejestracji szkoły i zgłoszenia uczestników należy korzystać ze strony internetowej https://www.kangur-mat.pl.

Informacja o konkursie

Plakat konkursowy
Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zapraszają młodych poetów z Konina i powiatów konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego do udziału w konkursie

XXIX Międzypowiatowym Konińskim Konkursie Poetyckim im. Bogusława Janiszewskiego

“Poezja młoda – poezja nowa”.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu.

Warunki uczestnictwa znajdą Państwo w załączeniu.

Termin nadsyłania tekstów: 31 stycznia 2020 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 marca 2020 r.
Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Języka Angielskiego

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału w jubileuszowej XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego “FOX” organizowanej pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Konkurs odbędzie się we wtorek, 3 marca 2020 r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły do uczestnictwa w ogólnopolskim programie edukacyjnym

“Twoje Dane – Twoja Sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

W tym roku szkolnym do programu można zapisywać się przez cały okres trwania tej edycji.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnikom programu UODO zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia. Zaplanowano także wykłady online, podczas których eksperci UODO będą omawiali najbardziej interesujące, a jednocześnie sprawiające największe trudności interpretacyjne zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności z punktu widzenia działalności szkoły. Działania te będą stanowiły cenne źródło wiedzy dla dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy podejmą się realizacji inicjatyw edukacyjnych.
Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z informacją na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów.

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe zagrożenia dla zdrowia publicznego, tzw. elektroniczne papierosy (e-papierosy). Są one postrzegane jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się szczególnie atrakcyjne.

Informacja o papierosach elektronicznych

« Poprzednia          Następna »