Zmiana konta bankowego    1.04.2019
Szanowni Państwo, informujemy o zmianie numeru konta bankowego CDN w Koninie – od 1 kwietnia 2019 r. obowiązuje następujący:

20 1020 4027 0000 1002 1520 4335 (PKO BP).

Szanowni Państwo,

informujemy, że wręczenie nagród przyznanych w konkursie “Przyjazna matematyka dla każdego” nastąpi w trakcie uroczystej gali (podsumowującej też inne konkursy), zorganizowanej przez CDN w Koninie w dniu 12 czerwca 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Przemysłowa 3D w Koninie, na którą zapraszamy nagrodzonych uczniów z opiekunami.
Szanowni Państwo!
Szkolni Koordynatorzy Konkursu Matematycznego KANGUR!
Szkolni Koordynatorzy Konkursu Języka Angielskiego FOX!

Pragniemy poinformować, że w tym roku podsumowanie konkursów odbędzie się 12 czerwca 2019 r. (rozpoczęcie o godz. 10.00) w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie przy ul. Przemysłowej 3 D. Podczas uroczystości będą wręczane nagrody laureatom i uczniom, którzy osiągnęli wynik bardzo dobry.
Zapraszamy uczniów klas trzecich szkoły podstawowej do udziału w konkursie

“Czytam, rozumiem, wiem”.

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3 w Słupcy we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Publiczną Biblioteką Pedagogiczną Filią w Słupcy.

Cele konkursu
  • Doskonalenie umiejętności rozumienia czytanych tekstów oraz wykorzystania informacji w nich zawartych.
  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
  • Promowanie uczniów uzdolnionych.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 28 maja 2019 r.

Termin i miejsce

Konkurs odbędzie się dnia 31 maja 2019 r. (rozpoczęcie o godzinie 12.30) w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupcy.
Zapraszamy do udziału w konkursie “100 lat UAM”, którego organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z terenu Wielkopolski.

Praca wraz z Kartą zgłoszeniową do konkursu (Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy złożyć do 17 maja 2019 r. osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) w formie papierowej pod adresem Partnera konkursu właściwego dla danego regionu, z dopiskiem »Konkurs “100 lat UAM”«.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2019 r.
Zapraszamy do udziału w konkursach

o tytuł “Wielkopolska Szkoła Roku” oraz o tytuł “Wielkopolski Nauczyciel Roku”.

Organizatorem, konkursów jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Koordynatorem konkursów prowadzącym obsługę organizacyjną jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, tel.: 61 626 65 70, e-mail: edukacja@umww.pl.
Szanowni Państwo,

w związku ze 100-leciem Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu uczelnia planuje przygotować książkę “100 zabaw i gier ruchowych oraz gier drużynowych”.

Będzie to publikacja, do której mogą zgłosić się nauczyciele wychowania fizycznego i innych przedmiotów i zaproponować swoją zabawę lub grę.
Szanowni Państwo!

Rozpoczął się nabór wniosków do Programu Edukacja. Jest to Program Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz wspieranie projektów i inicjatyw edukacyjnych.
Fundacja Giełda Papierów Wartościowych zaprasza nauczycieli szkół podstawowych (klas 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych nauczających przedmioty zawierające treści ekonomiczne (podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, geografia, historia, matematyka) do udziału w nowym ogólnopolskim projekcie edukacyjnym “Niebanalnie o giełdzie”.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej – IV edycji projektu “Czynna ochrona pszczołowatych w parkach krajobrazowych”. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa wielkopolskiego, którzy chcą pomóc w zwiększeniu liczebności dziko żyjących pszczołowatych.

Szkolne Inkubatory Przedsiębiorczości wzmocnią edukację ekonomiczną w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w regionie konińskim.

W dniu 7 lutego 2019 r. z inicjatywy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie oraz w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie odbyło się spotkanie dotyczące powołania Szkolnych Inkubatorów Przedsiębiorczości. W spotkaniu wzięli udział partnerzy, reprezentujący sektory szkolnictwa zawodowego, rzemiosła, organizacji pozarządowych oraz szkolnictwa wyższego.


« Poprzednia          Następna »