Galerie wydarzeń – rok szkolny 2018/2019

Spotkanie doradców metodycznych z okazji 30-lecia
placówki doskonalenia nauczycieli w Koninie
29 maja 2019 r.

Konferencja “Bezpieczeństwo w szkole”
w ramach XXI Konińskich Spotkań Edukacyjnych
31 sierpnia 2019 r.