Terenowe warsztaty metodyczne “Upowszechnianie wiedzy geograficznej…”
W dniu 5 listopada 2016 r. odbyły się – jako owoc współpracy Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie ze Związkiem Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego – terenowe warsztaty metodyczne na temat:

“Upowszechnianie wiedzy geograficznej z elementami ekologii i metod naukowego poznawania kraju, na przykładzie walorów przyrodniczych Powidzkiego Parku Krajobrazowego w edukacji przyrodniczej na różnych etapach kształcenia dzieci i młodzieży”.

W zajęciach terenowych uczestniczyli nauczyciele uczący przedmiotów przyrodniczych oraz grupa uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Głównym celem spotkania było zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania walorów przyrodniczo-kulturowo-krajobrazowych Powidzkiego Parku Krajobrazowego do realizacji treści przyrodniczych ujętych w podstawie programowej.

Zajęcia terenowe obejmowały cykl wykładów i warsztatów połączonych z obserwacją bezpośrednią:
  • Zajęcia w Kleczewie: wykład na temat historii miasta Kleczewa połączony z wystawą w Bibliotece Miejskiej w Kleczewie oraz warsztat “Rewitalizacja przestrzeni poprzemysłowej”.
  • Zajęcia w Bibliotece Publicznej w Budzisławiu Kościelnym – warsztaty “Wykorzystanie danych zbieranych przez instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w systemie edukacji dla zrównoważonego rozwoju oraz turystyczne walory Powidzkiego Parku Krajobrazowego”.
  • Zajęcia w Anastazewie – zwiedzanie zabytkowych zabudowań dawnej granicy między zaborami pruskim a rosyjskim.
  • Zajęcia w Powidzu – warsztaty “Walory wód powierzchniowych w Powidzkim Parku Krajobrazowym i ich zagrożenia – ścieżka dydaktyczna z modelami ryb charakterystycznych dla jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego”.
  • Zajęcia w Skorzęcinie – “Ścieżka przyrodnicza w Skorzęcinie, wokół Jeziora Białego”.
Zajęcia terenowe prowadziły: dr Marzena Fedorowicz reprezentującą Zespół ds. Edukacji Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego i mgr Grażyna Frydrychowicz – konsultant Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

[Tekst – Grażyna Frydrychowicz, zdjęcia – Grażyna Frydrychowicz, Dawid Greficz]