Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie na XIII Konińskim Forum Oświatowym
Jak co roku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie uczestniczyło w dniu 25 marca 2017 roku w XIII Konińskim Forum Oświatowym “Konińskie Święto Edukacji”. Nauczyciele konsultanci informowali o działaniach Centrum i prezentowali aktualną ofertę edukacyjną dla nauczycieli i uczniów ze szczególnym uwzględnieniem wdrażanej reformy systemu oświaty. Nauczyciele bibliotekarze ponadto przedstawiali wszystkim zainteresowanym zasady funkcjonowania komputerowego systemu bibliotecznego SOWA. W czasie Forum z różnymi instytucjami edukacyjnymi wymieniano doświadczenia, nawiązywano współpracę i planowano wspólne przedsięwzięcia.

[Tekst – Zbigniew Budny, zdjęcia – Marek Rogala]