Konferencja “Edukacja informatyczna w szkole – dziś i jutro”
7 kwietnia 2017 r. w auli Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Koninie odbyła się konferencja pod hasłem “Edukacja informatyczna w szkole – dziś i jutro”. Jej głównym celem było przygotowanie wszystkich nauczycieli do zmian w edukacji związanych z upowszechnianiem stosowania nowych technologii oraz wdrażaniem programowania na wszystkich etapach kształcenia, stąd udział dyrektorów i nauczycieli wszystkich przedmiotów różnych typów szkół i placówek oświatowych. Na spotkanie udało się zaprosić wyjątkowych gości: panią dr Annę Beatę Kwiatkowską – współautorkę nowej podstawy programowej z informatyki oraz profesora Lecha Mankiewicza – propagatora “Khan Akademy” w Polsce. W pierwszej części spotkania goście omówili następujące tematy:
  • “Podstawa programowa z informatyki – nowe wyzwania dla uczniów i nauczycieli” – dr Anna Beata Kwiatkowska, UMK w Toruniu;
  • “Nie bójmy się cyfrowej edukacji” – prof. Lech Mankiewicz, PAN Warszawa.
Druga część konferencji miała charakter wymiany doświadczeń poświęconej stosowaniu edukacji informatycznej w edukacji wczesnoszkolnej, humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Swoimi uwagami dzielili się pan Dariusz Mielnicki (SP nr 1 w Koninie), pani Barbara Jaworowicz i pani Wioletta Poturała.

[Tekst – Wioletta Poturała, zdjęcia – Piotr Gołdyn]