Konferencja “«Zawirowany» świat ponowoczesności…”


Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zorganizowało konferencję pedagogiczną “«Zawirowany» świat ponowoczesności, czyli o wartościach wychowania w granicach i normach”, która odbyła się 9 listopada 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury.

Trenerzy prof. Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper i Maciej Szczodrowski w dynamiczny i angażujący uczestników sposób przedstawili problemy, które nurtują współczesnych nauczycieli i rodziców. W trakcie spotkania zwrócono uwagę na przyczyny zachowań ryzykownych, uzależnień wśród młodzieży. Prowadzący podkreślili, że zachowania te najczęściej wynikają z podważania znaczenia tradycji, promocji konsumpcyjnego modelu życia oraz rozwoju uzależnień.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Uczestnicy wyszli ze spotkania bardzo zadowoleni, w związku z tym planowane będą kolejne szkolenia.

[Tekst – Aldona Olesiak, zdjęcia – Aldona Olesiak]