Spotkanie doradców z okazji 30-lecia placówki
29 maja 2019 r. odbyła się uroczystość “Spotkanie nauczycieli doradców metodycznych z okazji jubileuszu 30-lecia placówki doskonalenia nauczycieli w Koninie”. Meeting zorganizowano w ramach obchodów trzydziestej rocznicy istnienia placówki. Na spotkaniu gościły osoby, które w ostatnim trzydziestoleciu pełniły funkcję doradcy metodycznego, współpracując z placówką doskonalenia nauczycieli w Koninie – Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Koninie, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie lub Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Pan Jarosław Jankowski, dyrektor CDN w Koninie, złożył zaproszonym doradcom życzenia i wręczył im pamiątkowy folder. Emocjonalne wystąpienia wspomnieniowe zaproszonych gości ukonstytułowały nastrojową i nostalgiczną atmosferę spotkania. Tę aurę dopełniła szczypta poetyckiego sentymentalizmu wywołana recytacją okolicznościowego wiersza przez autorkę – panią Janinę Jankowską.
Fragment filmowej relacji ze spotkania
Życzenia jubileuszowe
[Tekst – Mariusz Kordylewski, zdjęcia – Marek Rogala, film – Mariusz Kordylewski]