Ankieta "Opinia o stronie internetowej CDN"

Ankieta dla internautów dotycząca funkcjonowania
strony internetowej CDN w Koninie


Szanowni Państwo!
Uprzejmie prosimy o Wasze opinie, które wykorzystamy
w udoskonaleniu naszej strony internetowej.


Dziękujemy –
– Zespół ds. Ewaluacji Wewnętrznej


  1. W jakim stopniu strona internetowa Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie stanowi dla Pani/Pana źródło informacji o działalności naszej placówki?
      znajduję wystarczające informacje  

      znajduję podstawowe informacje  

      nie znajduję pożądanych informacji  

  1. Czy sposób prezentacji działalności i oferty edukacyjnej CDN na naszej stronie internetowej spełnia Pani/Pana oczekiwania?
      tak, jestem usatysfakcjonowana/usatysfakcjonowany formą prezentacji oferty CDN  

      raczej tak, znajduję potrzebne informacje  

      nie znajduję na stronie wszystkich ważnych dla mnie informacji  

  1. Czy korzysta Pani/Pan z elektronicznego systemu zapisu na szkolenia dostępnego na naszej stronie internetowej?
      tak, zawsze zgłaszam się w ten sposób  

      wysyłam zgłoszenie pocztą e-mailową  

      wysyłam zgłoszenie fax-em lub pocztą tradycyjną  

  1. Jak ocenia Pani/Pan przejrzystość i atrakcyjność naszej witryny internetowej?
      treści ułożone są logicznie i hierarchicznie, informacje przedstawione są przejrzyście, zwięźle i dokładnie

      z wysiłkiem odnajduję i odczytuję ważne dla mnie informacje

      adekwatna do treści szata graficzna uprzyjemnia korzystanie ze strony internetowej

      niegustowna szata graficzna nie zachęca do korzystania ze strony

  1. Jakich zmian dokonałaby Pani/dokonałby Pan w sposobie funkcjonowania i wyglądzie naszej strony internetowej? Proszę podać także swoje uwagi i spostrzeżenia.