Szkolenie “Tworzenie testów sprawdzających osiągnięcia uczniów…”    20.03.2019

Szanowni Panstwo,

zapraszamy na szkolenie “Tworzenie testów sprawdzających osiągnięcia uczniów oraz wersji tych testów w postaci aplikacji internetowych”.

W programie:
  • Tworzenie testu osiągnięć uczniów zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego
  • Operacjonalizacja treści kształcenia
  • Typy zadań testowych
  • Wskaźniki zadań i testu
  • Konstruowanie testu sprawdzającego i jego wydania w postaci aplikacji internetowej
Terminy zajęć:

26 marca 2019 r. (w godz. 15:00-19:00)
3 kwietnia 2019 r. (w godz. 15:00-19:00)

Zapisy – poprzez system ISOS.