Konkurs “100 lat UAM”    25.04.2019
Zapraszamy do udziału w konkursie “100 lat UAM”, którego organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z terenu Wielkopolski.

Praca wraz z Kartą zgłoszeniową do konkursu (Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy złożyć do 17 maja 2019 r. osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) w formie papierowej pod adresem Partnera konkursu właściwego dla danego regionu, z dopiskiem »Konkurs “100 lat UAM”«.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu