Konkurs “Czytam, rozumiem, wiem”    9.05.2019
Zapraszamy uczniów klas trzecich szkoły podstawowej do udziału w konkursie

“Czytam, rozumiem, wiem”.

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3 w Słupcy we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Publiczną Biblioteką Pedagogiczną Filią w Słupcy.

Cele konkursu
  • Doskonalenie umiejętności rozumienia czytanych tekstów oraz wykorzystania informacji w nich zawartych.
  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
  • Promowanie uczniów uzdolnionych.
Uczestnicy

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych z powiatu słupeckiego. Szkoła typuje i zgłasza do konkursu maksymalnie 3 uczniów. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 28 maja 2019 r. Karty zgłoszeń (skan) prosimy przesłać pod adresem sekretariat@sp3slupca.pl. Należy także wypełnić arkusz on-line tutaj.

Termin i miejsce

Konkurs odbędzie się dnia 31 maja 2019 r. (rozpoczęcie o godzinie 12.30) w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupcy.

Szczegłówe informacje o konkursie i regulamin konkursu