Rozstrzygnięcie konkursu “Patron roku 2021 – Kardynał Stefan Wyszyński”    14.06.2021

Z przyjemnością informujemy, że konkurs tematyczny pt.

“Patron roku 2021 – Kardynał Stefan Wyszyński”

został rozstrzygnięty! Na konkurs wpłynęło 17 prac.

Celem było upamiętnienie postaci o szczególnym znaczeniu dla Polski oraz wsparcie nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021 w zakresie: Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Organizatorzy konkursu: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Patronat honorowy nad konkursem tematycznym objął Robert Gaweł – Wielkopolski Kurator Oświaty. Konkurs obejmował swoim zasięgiem województwo wielkopolskie.

Jury konkursowe wybrało po trzy zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej. Oto lista zwycięzców:

Kategoria – szkoła podstawowa
  • I miejsce – Jakub Jachnik, Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie, nauczyciel koordynujący Przemysław Ciesielski
  • II miejsce – Oliwier Łada Szkoła Podstawowa SPSK w Wólce Czepowej, nauczyciel koordynujący Ewa Mroczkowska-Rosiak
  • III miejsce – Amelia Zawadzka Szkoła Podstawowa SPSK w Wólce Czepowej,nauczyciel koordynujący Ewa Mroczkowska-Rosiak
Wyróżnienia:
  • Maja Maćczak Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie, nauczyciel koordynujący Ewa Góralik
  • Amelia Dobosz, Szkoła Podstawowa SPSK w Wólce Czepowej, nauczyciel koordynujący Ewa Mroczkowska-Rosiak
Kategoria szkoła ponadpodstawowa
  • I miejsce – Wiktoria Sobieraj, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, nauczyciel koordynujący Wanda Chmielewska
  • II miejsce – Marta Kocioł, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, nauczyciel koordynujący Wanda Chmielewska
  • III miejsce – Przemysław Gotowała, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, nauczyciel koordynujący Małgorzata Nowak
Wyróżnienie:
  • Hubert Kolski, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, nauczyciel koordynujący Wanda Chmielewska
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym osobom.
Nauczycielom dziękujemy za koordynację działań i miłą współpracę.
Koordynatorem konkursu była pani Agnieszka Piekarska.

Na fotografiach znajdują się nagrodzone prace autorstwa Jakuba Jachnika oraz Wiktorii Sobieraj.