Szanowni Państwo!

W związku z uchwałą Sejmu z 22 czerwca 2016 r. ustanawiającą rok 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi organizuje ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych “«Nazywają mnie romantykiem i budowniczym zamków na lodzie». Józef Piłsudski na tle historii Polski (1914-1935)”. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o postaci Józefa Piłsudskiego oraz dziejach Polski w okresie wskazanym w tytule konkursu.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym trzyososbowe drużyny przygotowują audycję radiową/gazetę szkolną poświęconą Marszałkowi i/lub wybranemu aspektowi historii II RP. Etap drugi – finałowy zaplanowany jest 23 listopada 2017 r. Będzie miał formę turnieju sprawdzającego wiedzę o życiu J. Piłsudskiego oraz historii Polski w latach 1914-1935.

Termin zgłaszania uczestników: do 6 października 2017 r.
Szanowni Państwo!

Tegoroczna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach programu “Równać Szanse 2017” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności została ogłoszona 16 sierpnia 2017 r.

W konkursie o dotacje do 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy mogą ubiegać się miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki, a także organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostów) oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców. Projekty mogą być realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2018 r. Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości, umiejętności społeczne przydatne zarówno w obecnym, jak i dorosłym życiu poprzez podnoszenie ich kompetencji.

Wnioski można składać do 25 października 2017 r., do godz. 12:00.

Na stronie www.rownacszanse.pl znajdują się szczegółowe informacje o konkursie i dokumenty konkursowe.
Zachęcamy do udziału w “Ogólnopolskim konkursie krasomówczym dzieci i młodzieży szkolnej”. Konkurs zorganizowany będzie w trzech kategoriach wiekowych: a/ dzieci szkół podstawowych, b/ młodzieży szkół gimnazjalnych, c/ młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Finał kokursu dla wszystkich trzech kategorii wiekowych odbędzie się w dniu 21 października 2017 r. (sobota) w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu (Poznań-Śródka), ul. Bydgoska 4a – rozpoczęcie o godz. 10.30.

Regulamin konkursu

Program finału

Zgłoszenie
Konkurs “Eko Model”    26.07.2017
Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu “Eko Model” organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu Eko instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem w tej edycji, jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest często koniecznością w obliczu braku możliwości podłączenia do miejskiej kanalizacji. Przygotowany model powinien mieć jak najbardziej poglądowy charakter i pomóc wyobrazić sobie taką domową oczyszczalnię w sąsiedztwie własnego domu. W związku z tym w modelu przesłanym na konkurs muszą zostać zachowane właściwe proporcje konstrukcji instalacji w stosunku do wielkości budynku, do którego należy. Trzeba także zwrócić uwagę na inne elementy otoczenia gospodarstwa domowego (mała architektura, zieleń, itp.), aby nie przeszkadzały one w usytuowaniu nowej instalacji.

Zależy nam na modelach, które nie tylko przedstawiają klarowną koncepcję idei takiej oczyszczalni, ale mają również wartość estetyczną.

W pierwszej edycji otrzymaliśmy bardzo ciekawe prace w różnych wymiarach. Tym razem prosimy o nadsyłanie prac nie mniejszych niż 50 cm x 50 cm i nie większych niż 100 cm x 50 cm.

Jury będzie także brać pod uwagę czytelność koncepcji zagospodarowania terenu wokół domu. Liczymy na to, że zgłaszane modele będą wykonane z dużą starannością.

Do zdobycia jest szereg wartościowych nagród, o które warto zawalczyć. Chcemy, aby wysiłek włożony w stworzenie prac został doceniony przez jak najszersze grono osób, więc nagrodzone makiety zostaną opisane danymi autora i szeroko eksponowane w celach edukacyjnych.

W celu rejestracji, prosimy o wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu w przycisk “Rejestracja do konkursu” w prawym górnym rogu strony: ekomodel.fundacjabos.pl.