Projekty modernizacyjne

√ Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie zrealizowało zadanie:

Przebudowa schodów wejściowych wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych i modernizacją chodnika przy budynku PBP, ul. Przemysłowa 7

Zakres rzeczowy zadania – przebudowa schodów wejściowych wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych i modernizacją chodnika:
 • rozbiórka istniejących płytek chodnikowych, krawężników,
 • rozbiórka istniejących schodów,
 • montaż nowych krawężników,
 • wyprofilowanie nawierzchni i wykonanie podbudowy betonowej pod kostkę brukową,
 • ułożenie nawierzchni z kostki,
 • wykonanie fundamentów pod schody i podjazd,
 • wykonanie stopni schodowych oraz obrzeży pod podjazd,
 • wykonanie spadkowej podbudowy betonowej,
 • ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej,
 • wykonanie i montaż balustrady.
Okres realizacji: 1.10.2018 – 10.12.2018

Wartość zadania: 119 740,50 zł
√ Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie zrealizowało zadanie:

“Remont klatki schodowej CDN PBP, ul. Przemysłowa 7”.

Zakres rzeczowy:
 • rozebranie schodów z okładzin lastrykowych,
 • montaż okładzin z płytek gresowych,
 • malowanie okładzin wewnętrznych,
 • wymiana balustrady,
 • montaż pochwytu przyściennego.
Okres realizacji: 17.07.2017 – 21.08.2017

Wartość zadania: 34.993,50 zł
Dokonano zakupu inwestycyjnego urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę 14999,00 PLN; data zakupu – 24 sierpnia 2017 r.