Projekty modernizacyjne

√ Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie w roku 2022 realizuje zadania:
 1. Zakup schodołazu – okres realizacja zadania do VI 2022

Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu
 1. Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na toaletę dla osób niepełnosprawnych – okres realizacja zadania do VI 2022
  Planowany zakres rzeczowy:
  • roboty przygotowawcze
  • roboty budowlane
  • instalacje wodno-kanalizacyjne
  • instalacje elektryczne
  • instalacje C.O.

Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu
 1. Przystosowanie pomieszczenia na Green Studio – okres realizacja zadania do VI 2022
  Planowany zakres rzeczowy:
  • roboty przygotowawcze
  • roboty budowlane
  • wyciszenie pomieszczenia
  • najazdy dla niepełnosprawnych
  • instalacje sanitarne – wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • instalacje elektryczne w tym zmiana oświetlenia

Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu

√ CDN w Koninie realizuje zadanie pn. “Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Filia w Słupcy wraz z zakupem wyposażenia”.

Planowany okres realizacji zadania – II-VI 2021.

Wartość remontu zgodnie z planem finansowym:
 • § 4270 – 97000 zł
 • § 4300 – 10000 zł
 • § 4210 – 88000 zł
Planowany zakres rzeczowy inwestycji/remontu – roboty budowlane:
 • roboty rozbiórkowe
 • nadproża w istniejących ścianach
 • drzwi wewnętrzne
 • malowanie
 • instalacja elektryczna
 • instalacja sieci komputerowej
 • zakup wyposażenie
 • transport + utylizacja

Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu Zdjęcie obiektu przeznaczonego do remontu

Obiekt w trakcie remontu

Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego Zdjęcie obiektu remontowanego

Obiekt po remoncie

Zdjęcie obiektu po remoncie Zdjęcie obiektu po remoncie Zdjęcie obiektu po remoncie Zdjęcie obiektu po remoncie Zdjęcie obiektu po remoncie Zdjęcie obiektu po remoncie Zdjęcie obiektu po remoncie