Konsultanci, pracownicy i doradcy
DyrektorJarosław Jankowski
WicedyrektorAnna Chudzińska
Kierownik
działu
Marek Rogala
Główny
księgowy
Mirosława Kozielska
Pracownia
Informacji
Pedagogicznej
i Doradztwa

Iwona Hudańska, kierownik pracowni
Nauczyciele konsultanci:
Zbigniew Budny
Grażyna Frydrychowicz
Mariusz Kordylewski
Piotr Gołdyn

Nauczyciele doradcy:
Jolanta Staszak, biologia
Małgorzata Gralewski, języki obce
Jolanta Żukowska, język polski
Beata Kubsik, edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Krygier, wychowanie przedszkolne

Pracownia
Wsparcia
Procesowego

Aldona Olesiak, kierownik pracowni
Nauczyciele konsultanci:
Barbara Jaworowicz
Lidia Kantek
Waldemar Szymczak

Pracownia
Kształcenia
Ustawicznego

Małgorzata Pogodska, kierownik pracowni
Nauczyciele konsultanci:
Agnieszka Szymczak
Dorota Wrzesińska
Wioletta Poturała
Aleksandra Czaplicka-Wojtas

Biuro
Obsługi
Nauczyciela

Lidia Kruczkowska, specjalista ds. administracyjnych
Marta Przebieracz, referent ds. administracji

Księgowość
Mirosława Kozielska, główny księgowy
Alina Marciniak, specjalista ds. płac
Julita Chojnacka, specjalista ds. księgowych
Urszula Mróz-Dmochowska, specjalista ds. księgowych


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie
Dział Gromadzenia
i Opracowywa-
nia Zbiorów

Magdalena Włodarkiewicz, kierownik
Laura Banaszak, nauczyciel bibliotekarz
Agnieszka Mucha-Barciszewska, nauczyciel bibliotekarz
Anna Sosnowska, nauczyciel bibliotekarz

Dział
Udostępniania Zbiorów

Dorota Waszkiewicz, kierownik
Agata Haberman, nauczyciel bibliotekarz
Agnieszka Jarolewska, nauczyciel bibliotekarz
Agnieszka Świtalska, nauczyciel bibliotekarz
Danuta Ligocka, magazynier
Gertruda Rosiak, magazynier

Dział
Informacyjno-
Bibliograficzny
i Czytelnia

Aleksandra Czajkowska, kierownik
Agnieszka Lewandowska, nauczyciel bibliotekarz
Iwona Wojtalik, nauczyciel bibliotekarz
Ewa Malin, nauczyciel bibliotekarz

Filia w Kole
Krystyna Kowalczyk, kierownik
Karola Agnieszka Glasner, nauczyciel bibliotekarz
Romana Budynek, nauczyciel bibliotekarz

Filia w Słupcy
Anna Tomal, kierownik
Bogumiła Wawrzyniak, nauczyciel bibliotekarz

Filia w Turku Ewa Kiwak, kierownik
Agnieszka Graczyk, nauczyciel bibliotekarz
Katarzyna Łazuga, nauczyciel bibliotekarz