Dr hab. Piotr Gołdyn
Nauczyciel konsultant w Pracowni Informacji Pedagogicznej i Doradztwa
Telefon: 63 245 75 20, wew. 222
Email: pgoldyn@cdnkonin.pl
Pokój: 212