Spotkania z gramatyką    17.03.2020
Tytuł: “Spotkania z gramatyką”
Autor: Beata Kubsik (nauczyciel doradca edukacji wczesnoszkolnej w CDN w Koninie)
Adresat: uczniowie edukacji wczesnoszkolnej
Rodzaj materiału: film (3x 10 min.)


“Gramatyka – spotkanie z rzeczownikiem”

“Gramatyka – spotkanie z przymiotnikiem”

“Gramatyka – spotkanie z czasownikiem”