Wspieranie uzdolnień i zdolności uczniów…    20.03.2020
Tytuł: “Wspieranie uzdolnień i zdolności uczniów w oparciu o koncepcję inteligencji wielorakich”
Autor: Aldona Olesiak (CDN w Koninie)
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół
Rodzaj materiału: film-prezentacja (26 min.)


“Wspieranie uzdolnień i zdolności uczniów
w oparciu o koncepcję inteligencji wielorakich”