Quiz wiedzy o lekturze »Katarynka«    27.03.2020
Tytuł: “Quiz wiedzy o lekturze »Katarynka«”
Autor: Magdalena Włodarkiewicz (CDN PBP w Koninie)
Adresat: uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII
Rodzaj materiału: dokument tekstowy z odnośnikami

Quiz wiedzy o lekturze »Katarynka«