Języki i style w dramacie Doroty Masłowskiej »Między nami dobrze jest«    1.04.2020
Tytuł: “Języki i style w dramacie Doroty Masłowskiej »Między nami dobrze jest«”
Autor: Violetta Poturała (CDN w Koninie)
Adresat: materiał dla nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych
Rodzaj materiału: film-prezentacja (6 min.)


“Języki i style w dramacie Doroty Masłowskiej
»Między nami dobrze jest«”