Powtórka z lektur. Klasa VIII    2.04.2020
Tytuł: “Powtórka z lektur. Klasa VIII”
Autor: Agnieszka Świtalska (CDN PBP w Koninie)
Adresat: uczniowie klasy VIII szkół podstawowych
Rodzaj materiału: film-prezentacja (1 min.)


“Powtórka z lektur. Klasa VIII”